با حوزه تخصصی مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده (Certified Reference Materials) آزمایشگاهی ایران    

خدمات گروه پژوهشی:
  • بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی حوزه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی و ارائۀ راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛
  • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی حوزه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی؛ 
  • ارائه گزارش طرح‌های مصوب، در دست اقدام و خاتمه یافته؛
  • بررسی آثار علمی و پژوهشی در حوزه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی؛ 
  • تهیه پیشنهاد در خصوص برنامه‌های پژوهشی و آیین‌نامه‌ها موردنیاز حوزه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی؛


با حوزه تخصصی در تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده آزمایشگاهی (CRMsوRMs) مورد نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی آزمایشگاهی در ایران همراه با پشتیبانی فنی و خدماتی در جهت کاهش/صرفه جویی درهزینه های صحت سنجی یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها.

آمار سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گالری تصاویر

چشم انداز

دستیابی به یک شرکت/سازمان متعالی در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی ، اجرای صحت سنجی و کالیبراسیون و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی برای کلیه آزمایشگاه های حوزه زیستی، پزشکی و مهندسی کشور است که با شعار تمرکز بر کار و مأموریت از پیش تعیین شده و ارائه خدمت برمبنای مهندسی ارزش برای همه ذینفعان (خلق ارزش همزمان برای سازمان های حمایت گر،تأمین کنندگان و آزمایشگاه های متقاضی) داعیه خدمت به جامعه آزمایشگاهی کشور برای کاهش مشکلات ایشان در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز صحت سنجی واعتبارسنجی خدمات آزمون تخصصی آزمایشگاهی دارد.

جستجو