با حوزه تخصصی مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده (Certified Reference Materials) آزمایشگاهی ایران    

 آزمایشگاه‌های محترم می توانند مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز خود را که پیش بینی می‌نمایند در آینده نیاز خواهند داشت در این بخش ثبت نمایند. درصورت تجمیع پیش‌بینی نیاز چند قلم کالای مشابه، شرکت بدون نیاز به ثبت سفارش آزمایشگاه‌ها نسبت به تهیه یا واردات آن اقدام می نماید. بدین ترتیب آن اقلام شامل موجودی شرکت خواهد شد تا درصورت نیاز مبرم آزمایشگاه‌ها در اسرع وقت در اختیار ایشان قرا گیرد.


ثبت پیش‌بینی مواد و ابزار مرجع/کنترلی

نام آزمایشگاه (*)
درج نام آزمایشگاه الزامی است.
نام فرد/رابط متقاضی (*)
درج نام فرد/رابط متقاضی الزامی است.
آدرس ایمیل (*)
درج آدرس ایمیل الزامی است.
شماره تماس (*)
درج شماره تماس الزامی است.
مشخصات ماده/مواد (*)
درج حداقل مشخصات (نام، کمپانی، شماره کاتالوگ و مقدار) یک ماده الزامی است.
مشخصات ماده حداقل شامل نام ماده، نام کمپانی مدنظر، شماره کاتالوگ و مقدار می باشد.


با حوزه تخصصی در تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی گواهی شده آزمایشگاهی (CRMsوRMs) مورد نیاز مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی آزمایشگاهی در ایران همراه با پشتیبانی فنی و خدماتی در جهت کاهش/صرفه جویی درهزینه های صحت سنجی یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها.

آمار سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

گالری تصاویر

چشم انداز

دستیابی به یک شرکت/سازمان متعالی در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی ، اجرای صحت سنجی و کالیبراسیون و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ساخت مواد و ابزار مرجع/کنترلی برای کلیه آزمایشگاه های حوزه زیستی، پزشکی و مهندسی کشور است که با شعار تمرکز بر کار و مأموریت از پیش تعیین شده و ارائه خدمت برمبنای مهندسی ارزش برای همه ذینفعان (خلق ارزش همزمان برای سازمان های حمایت گر،تأمین کنندگان و آزمایشگاه های متقاضی) داعیه خدمت به جامعه آزمایشگاهی کشور برای کاهش مشکلات ایشان در حوزه تأمین مواد و ابزار مرجع/کنترلی مورد نیاز صحت سنجی واعتبارسنجی خدمات آزمون تخصصی آزمایشگاهی دارد.

جستجو